huseyin@kandulu.com 0532 053 98 75

Ulusal Makaleler Ve Bildiriler

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

1. A. Colak, D. Memis, H. Kandulu, H. Top, M. Kargı, “A Fatal Complication of Acupuncture in a Patient with Romatoid Arthritis: Necrotizing Fasciitis”, J of the Turkish Society of Intensive Care 2011; 9:23-5

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

1. E. Benlier, H. Top, A. C. Aygıt ve H. Kandulu, “Doksisiklinin sıçan dorsal cilt flebinde nekrozu azaltıcı etkisi”, 28. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, Sayfa 61, özet S-95, Ankara, 2006.

2. E. Benlier, H. Top, A. C. Aygıt ve H. Kandulu, “Nadir görülen bir elektrik yanığı komplikasyonu: Üveit”, 28. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, Sayfa 265, özet S-211, Ankara, 2006.

3. E. Benlier, H. Top, S. Eskiocak, F. O. Puyan, H. Kandulu, Y. Ünal ve A. C. Aygıt, “Elektrik yanığı modelinde nötrofil rolling inhibitörü fucoidin kullanımı ile hasarın azaltılması”, 30. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, Sayfa 95, S-051, Antalya, 2008.

4. E. Benlier, H. Top, S. Eskiocak, F. O. Puyan, H. Kandulu, E. Yurdakul, İ. Kurt ve A. C. Aygıt, “Elektrik yanığı modelinde amid grubu lokal anesteziklerden lidokain kullanımı ile hasarın azaltılması”, 30. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, Sayfa 316, E-076, Antalya, 2008.

5. A. Çolak, D. Memiş, H. Kandulu, H. Top ve M. Kargı, “Romatoid artiritli hastada akupunktur uygulamasının ölümcül komplikasyonu: Nekrotizan Fasiit”, 15. Ulusal Yoğun Bakım Kongresi , Sayfa 88, P-158, İzmir, 2010.